logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Zápis - 4.4.2023

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

 

V úterý 4. dubna 2023 v době od 13:00 do 16:30 hodin proběhne zápis žáků k povinné školní docházce na Základní škole pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Jako škola zaměřená na výchovu a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nabízíme komplexní odbornou péči žákům s tělesným postižením, souběžným postižením více vadami a žákům s autismem. Přijetí je vázáno doporučením školského poradenského zařízení. Při odkladu školní docházky se dokládá také doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Informace k organizaci a průběhu zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy.
Podrobné informace pro veřejnost

Výzva k nahlédnutí do spisu

Rozhodnutí o přijetí

informace k výsledkům přijímacího řízení

 

tel.: 553 610 775

e-mail: tomovav@skolaprotp.cz

www.skolaprotp.cz

 

 

plakát