logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Výtvarně keramický kroužek 2019/2020

v keramické dílně

Kroužek probíhá v rámci odpolední školní družiny jednou týdně v úterý.

Děti se učí poznávat, osvojit a používat různé výtvarné techniky například: kresba, frotáž, kvaš, asambláž, mozaika, malba, kreslení podle předlohy, vybarvování online omalovánek.

Kroužek vždy začínáme rytmickou rozcvičkou s hudebním doprovodem. Součástí jsou barevné hry, kde si děti osvojují a rozšiřují své psychomotorické vlastnosti. Tyto hry pomáhají dětem rozvíjet postřeh a pozornost.

Zaměřujeme se na práci s přírodním, netradičním a různorodým materiálem. Kroužek je rozšířen o práci s keramickou hlínou, kde vyrábíme různé keramické výrobky zaměřené na roční období, dárky pro rodiče a školní výstavku.

Činnost kroužku je zaměřena na rozvoj jemné a hrubé motoriky, vnímání prostoru, rozvíjení tvořivosti a seznámení se s různými výtvarnými technikami.

Kroužek navštěvuje 12 dětí.

Bc. Gabriela Bašátková
v keramické dílně výrobek