logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Projekt Cesta k zaměstnání v oblasti péče o handicapované osoby III.

logo projektu

Naše škola je od září 2020 zapojena do projektu „Cesta k zaměstnání v oblasti péče o handicapované osoby III“ , reg.č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012335 v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Realizátorem a příjemcem dotace je Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených v ČR, z. s.

Posláním projektu je pomoci nalézt pracovní uplatnění osobám, kterým se nedaří najít práci z důvodu dlouhodobé pracovní absence, ztráty předchozí kvalifikace, malé flexibility a dalších nevýhod či omezení vyplývajících z povinností spojených s péčí o dítě nebo dospělého člověka se zdravotním postižením.

A jak vypadá realizace projektu v praxi?

Po vytipování vhodných osob pečujících o zdravotně znevýhodněné děti mladší 15 let proběhla informativní schůzka. Dvě účastnice projektu nejprve absolvovaly akreditovaný kvalifikační kurz „Asistent pedagoga“. Od září 2020 jsou v Základní škole pro tělesně postižené zaměstnány jako asistentky pedagoga na úvazek 0,7 na 12 měsíců (od 1.9.2020 – 31.8.2021).

Projekt totožného charakteru jsme s Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených v ČR, z. s. zdárně a bez problémů realizovali již v roce 2017.

Spolupráce se velmi osvědčila.

Mgr. Silvie Häuserová
ředitelka školy