logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Pěvecký kroužek 2020/2021

V návaznosti na usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 997 je v rámci vzdělávání zakázán zpěv.

Doufáme, že tato opatření nebudou dlouho trvat, a že se zase brzy se všemi zpěváky sejdeme u písniček v doprovodu klavíru, kytary, flétny a dalších rytmických nástrojů.

Vedoucí kroužku: Bc. Petra Lyčková