logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Kroužek Sportovních dovedností 2020/2021

Zájmový kroužek probíhá jednou týdně v úterý od 1330 – 1430 hodin v prostorách pohybového sálu školy a školní zahrady, přičemž prvních 20 minut bývá věnováno relaxaci s prvky bazální stimulace.

Věnujeme se především činnostem, jejichž cílem je zaměřit se na všeobecné sportovní dovednosti žáků. Především přivést děti k jakékoli šikovnosti v pohybu, rozvíjet pohybové dovednosti, odreagovat se, aktivně odpočívat a mít radost ze hry.

Pravidelné aktivity:

Hlavní přínos:

Z&n důvodu mimořádných opatření vlády ze dne 12. října 2020 byla činnost zájmového kroužku pozastavena.

Vedoucí kroužku: Renáta Vlčková