logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Montessori workshop v Opavě se vydařil

logo projektu

Ve  středu 21. února se uskutečnil v naší škole Montessori workshop.

Jedná se o klíčovou aktivitu číslo tři společného projektu nazvaného Autismus – výměna zkušeností na polsko-českém pohraničí.

Z partnerské školy v polské Ratiboři na ni přijelo 10 pedagogů se čtyřmi žáky. Na akci zavítala i Ing. Kateřina Lindovská, finanční manažerka Euroregionu Silesia, která při  té příležitosti vykonala kontrolu projektu na místě.

Pomůcky, které byly v rámci projektu zakoupeny, byly pro workshop rozděleny do 4 oblastí, a to smyslová, matematická, jazyková a kosmická výchova. V tomto pořadí byly i prezentovány v metodické příručce, která pro tyto účely vznikla.

Hlavním úkolem a cílem zakoupení Montessori pomůcek bylo jejich začlenění do výchovně vzdělávacího procesu, zácvik pedagogických pracovníků pro práci s nimi a jejich následné zařazení do vyučování.

Workshop probíhal v tělocvičně školy. V 9 hodin byl zahájen. Probíhal ve dvou blocích oddělených malou přestávkou. Pomůcky každé oblasti byly představeny nejprve v prezentaci a pak předvedeny v reálu při práci s nimi.

Na několika stanovištích pracovali s Montessori pomůckami naši žáci s autismem se svými pedagogy. Děti z Ratiboře, ale i jejich učitelky si manipulaci s nimi mohli také vyzkoušet. Po celou dobu workshopu panovala pracovní atmosféra, žáci obou stran byli prací zaujati a zároveň se i dobře bavili.

Po skončení pracovní části workshopu následovala prohlídka školy, která se setkala s velkým zájmem. Poté proběhl společný oběd v naší školní jídelně.

Poslední naplánovanou částí byla prohlídka historického centra města Opavy. Zastavili jsme se u Slezského divadla a Hlásky na Horním náměstí. Cestou na Dolní náměstí jsme navštívili několik opavských kostelů, ukázali jsme některé historické opavské budovy a připojili kratičký výklad o historii města.

Setkání splnilo svůj účel a podle ohlasů během, ale i po akci se líbilo.