logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Výtvarně keramický kroužek 2023/2024

pracujeme

Výtvarně keramický kroužek navštěvuje 14 žáků.

Probíhá každý pátek od 1330-1430 hodin v rámci školní družiny.

Cílem je seznámit se s nejrůznějšími technikami, jejichž prostřednictvím zábavnou formou podněcujeme přirozenou zvídavost a nápaditost.

Rozvíjíme fantazii, kreativitu, estetické cítění a v neposlední řadě i talent žáka.

Společně pracujeme s tradičními i neobvyklými materiály.

V pozadí nezůstává ani stříhání, lepení, tvorba přáníček, dárků pro své blízké.

Výrobky jsou rovněž použity na školní adventní a velikonoční výstavku a některé zkrášlují prostory školy.

Práce v keramické dílně je součástí náplně zájmového kroužku. Zde žáci modelují a tvarují hlínu dle pokynů a zadaného tématu, ale i podle vlastního nápadu.

Za použití glazur, fixů na vypálenou hlínu, burelu a dalších možností dokončují své výtvory.

Máme radost, že o zájmový kroužek je velký zájem a žáci svůj čas tráví smysluplně.

vedoucí kroužku: Heinzová Danuše
tvoříme tvoříme tvoříme tvoříme keramické výrobky keramické výrobky keramické výrobky