logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Projekt „Etický kompas“

logo Moravskoslezského kraje

V letošním školním roce 2023/2024 je naše škola zapojena do projektu Etický kompas, který bude realizován v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti rizikového chování, financovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje, číslo smlouvy 03079/2023/ŠMS.

Realizováno bude pět tematických aktivit zacílených na tři heterogenní skupiny a jeden projektový den s cílem:

Celková doba realizace projektu je jeden rok, od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024. Celková výše dotace je 35 500,- Kč.

Mgr. Renata Řezníčková
koordinátor projektu