logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Kroužek praktických dovedností 2022/2023

příprava pokrmu

Kroužek probíhá jednou týdně ve středu od 1400 do 1500 hodin v prostorách ŠD, pohybovém sále školy, cvičné kuchyni, jiných třídách školy, popř. venku (obchodní centrum, lékárna, okolí školy).

Cíleně se zaměřujeme na aktivity, které vedou k rozvoji jemné a hrubé motoriky, myšlení a kognitivních funkcí, zlepšení koncentrace, rozvoji komunikace, sociálních a sebeobslužných dovedností.

Pravidelnou činností je příprava jednoduchých pokrmů, nácvik praktických sebeobslužných dovedností potřebné pro zvýšení soběstačnosti, nácvik nakupování, nácvik zvládnutí samostatně se obléci nebo se obléci s menší podporou druhé osoby, nácvik zvládání úkonů osobní hygieny, zvládnutí základních dovedností pro práci na počítači nebo tabletu, nácvik orientace v čase a prostoru.

V oblibě mají žáci hry zaměřené na rozvoj jemné a hrubé motoriky, paměti, postřehu, komunikace a koncentrace.

Vedoucí kroužku Renáta Vlčková