logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Školní družina

Provoz školní družiny:

Personální podmínky:

Zájmové vzdělávání žáků ve školní družině zajišťuje pět plně kvalifikovaných vychovatelek a čtyři asistenti pedagoga.

ZÁŘÍ

Po celý školní rok 2014/2015 budou žáci soutěžit v družinové hře „Balonky přátelství“, která je součástí přílohy „Kamarádi s přírodou“. Příloha a soutěž je zaměřena na poznávání přírody, která se nám mění několikrát do roka a její součástí jsme i my.

celoroční hra

ŘÍJEN

I žáci ve školní družině oslavili svátek Halloween výrobou ozdobné dýně, která zdobila hernu po celý týden.

zdobení dýně

LISTOPAD

Stříbrné andílky pro vánoční soutěž „O nejkrásnější vánoční ozdobu“,vyhlášenou Magistrátem města Opava, vyrobili žáci školní družiny:

andílci

Ve školní družině se pro žáky vyráběly adventní věnečky.

adventní věnečky

PROSINEC

Opět po roce nás navštívil ČERT, ANDĚL A MIKULÁŠ. Mikulášské nadělování se žákům líbilo.

mikulášská nadílka

Zdobení stromečku před školou se zúčastnili žáci školní družiny, kteří vyrobili vánoční ozdoby.

zdobení stromu

Naši žáci se celý den těšili až přijde ta chvíle, kdy dojde k nadělování dárečků. Samozřejmě se dočkali a Ježíšek přišel. Každý dostal krásný dáreček, ze kterého měl velikánskou radost. Besídka se velmi povedla.

vánoční besídka

ÚNOR

25.2. proběhl v pohybovém sálu dětský karneval. Překrásné masky, bohatá tombola a vyzdobený pohybový sál byl příslibem dobrého průběhu karnevalu.

Bylo připraveno občerstvení, hudba, úvodní představení večerníčků, které představovaly paní vychovatelky. Novinkou bylo fotografování masek.

Velké poděkování patří všem rodičům, kteří přispěli dárky do tomboly.

karneval

DUBEN

V rámci hlavní činnosti, jsme se rozhodli podpořit basketbalové opavské „šílenství“.

V tělocvičně jsme si zastříleli na koš, ale především jsme se rozhodli vytvořit velkou vlajku, kterou jsme chtěli vyvěsit na basketbalovém utkání ve Víceúčelové hale.

celý článek

vlajka

KVĚTEN

Novinkou pro letošní školní rok byla výstavka dětských prací i pro veřejnost.

výstava výstava výstava výstava výstava výstava výstava výstava výstava

29.5. jsme společně se všemi žáky naší školy oslavili Den dětí. Paní vychovatelky Bc. G. Bašátková a R. Vlčková připravily krásné hry a soutěže na školní zahradě nazvané „Mořský svět“. Za snažení byli žáci odměněni sladkostmi a diplomem.

mořský svět mořský svět

ČERVEN

Na pondělí 1. 6. 2015 si pro děti ve školní družině připravily paní vychovatelky zábavné odpoledne plné her a soutěží na školní zahradě, za které byly odměňovány sladkostmi.

Společně jsme oslavili Den dětí.

dětský den

Na závěr školního roku jsme ukončili soutěž ve sběru starého papíru.

předání ocenění

Děti se umístily takto:

 1. T.Hofer
 2. R.Lahodný
 3. M.Rychlý
 4. V.Muczková
 5. T.Kozák
 6. A.Davidek
 7. A.Židková
 8. L.Vavřínková
 9. D.Černická
 10. T.Varyšová
 11. F.Horák
 12. N.Zezulková
 13. Y.Sassi
 14. K.Štecová
 15. L.Hlaváčová
 16. K.Juchelková