logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Součástí školy je školní jídelna – výdejna, která se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, školským zákonem a hygienickými předpisy.

Žáci i zaměstnanci školy mají možnost stravovat se ve školní jídelně, která je umístěna v suterénu školy a do které jsou obědy dováženy ze Zařízení školního stravování, Opava, Englišova 82.

školní jídelna