logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Léčebné a rehabilitační centrum

Rehabilitační péči na škole zaštiťuje nestátní zdravotnické zařízení - Léčebné a rehabilitační centrum s r.o. Opava.
Všechny rehabilitační úkony ordinuje odborný lékař MUDr. Eva Bučková stránky LRC