logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Záložka do knihy spojuje školy 2018

logo projektu

Knihovna Jiřího Mahena v BrněSlovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásily u příležitosti Mezinárodního měsíce školních knihoven 2018 již 9. ročník projektu Záložka do knihy spojuje školy, jehož letošním tématem bylo: Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice.

Cílem projektu bylo navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci vytvořili v rámci projektu záložky do knih, na nichž libovolnou technikou ztvárnili letošní projektové téma, a vyměnili si je s partnerskou slovenskou školou.

Informace o projektu se dostaly k nám a my jsme se domluvili, že se do této hezké akce zapojíme.

Zajímavé pro nás bylo zejména téma, dále také skutečnost, že naše škola věnuje velkou pozornost čtenářské gramotnosti, a tudíž to může být obohacení probíhajících aktivit na škole. Přínosem bylo, že slovenská partnerská škola vzdělává žáky s podobným postižením, a že projekt trval pouhý 1 měsíc.

Prvním krokem bylo vyplnit přihlášku a poslat ji do Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Tam se shromažďovaly přihlášky všech zájemců na české straně. Zájemci o spoluúčast na straně slovenské, posílali své přihlášky do Slovenské pedagogické knihovny v Bratislavě.

Dalším krokem bylo vytvoření dvojic partnerských škol a navázání kontaktu mezi nimi. Protože jsme již věděli o jedné slovenské škole, která s námi chtěla navázat spolupráci, poskytli jsme její adresu brněnskému organizátorovi akce.

Byla to Spojená škola, Dúbravská cesta 1, Bratislava.

V měsíci říjnu byl projekt odstartován a komunikace už probíhala mezi partnerskými školami.

Paní ředitelka ze slovenské školy v Bratislavě byla velice vstřícná a spolupráce s ní byla pro nás potěšením.

Ve třídách jsme seznámili žáky s tématem a začala práce na záložkách. Každý podle svých možností a předpokladů. Někdo zcela sám, jiný s vedením nebo pomocí pedagoga.

Hotové záložky jsme shromáždili na sborovně a byli jsme doslova šokováni, jak krásné čtenářské pomůcky naši žáci vytvořili. V některých případech jsme se s nimi i neradi loučili. Každá záložka byla originál. Sbalili jsme je, přidali jsme informační letáček o škole, propagační materiál o našem městě a žáci připojili dopis psaný v programu Symwriter.

Balíček jsme odeslali a nastala chvíle očekávání, kdy dorazí zásilka ze Slovenska. A dočkali jsme se.

Záložky od našich spolužáků z Bratislavy byly stejně hezké a nápadité jako ty naše. Po prohlédnutí všech si je žáci rozdělili.

Máme hezký pocit, že se nám podařila participace na pěkném projektu.

Teď již stačí připojit fotomateriál z průběhu projektu a doufat, že započatá spolupráce se školou v Bratislavě se bude dále rozvíjet.

Jana Máchová