logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Kroužek Šikulové 2021/2022

Zájmový kroužek Šikulové probíhá každé pondělí od 1330 do 1430 hodin.

Cílem zájmového kroužku je, aby se děti nebály experimentovat, naučily se rozvíjet svou fantazii, zručnost a představivost. Také aby uměly pracovat nejen samostatně, ale i ve skupině, navzájem se inspirovaly a podělily se mezi sebou o své nápady.

Zájmový kroužek vždy začíná pohybovou rozcvičkou spojenou s hudebním doprovodem.

Součástí rozcvičky jsou barevné hry, kde si děti osvojují a rozšiřují své psychomotorické schopnosti a dovednosti. Tyto hry pomáhají dětem rozvíjet postřeh a pozornost.

Děti jsou velmi nápadité a „tvůrčí“. Potřebují „okusit“ různé aktivity, které je obohacují.

Kroužek proniká do všech oblastí (výtvarných, pracovních, hudebních, přírodovědných…). Výrobky jsou nejprve vystaveny v prostorách školy a poté si je děti odnášejí domů, aby rodiče viděli, že jsou skvělí ŠIKULOVÉ.

A NAŠE HESLO ZNÍ: Není důležitý konečný výrobek, důležité je zažít dobrý pocit z tvoření a nenechat se odradit nezdarem.

Vedoucí kroužku: Bc. Gabriela Bašátková