logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Plavání 2019/2020

Každé čtvrteční odpoledne probíhá zájmový kroužek nesoucí název Plavání, jehož náplň vyplývá již z tohoto pojmenování.

Prvním úkolem přihlášených žáků je bezpečný přesun do bazénu Léčebného a rehabilitačního centra v Opavě na Englišově ulici, kde výuka probíhá pod vedením trenéra p. J. Kubíka.

Dalším neméně důležitým úkolem je zvládnutí sebeobsluhy. A pak již vzhůru do vody!

Žáci absolvují různá dechová cvičení, splývají a nacvičují základní plavecké styly s využitím nadlehčovacích pomůcek, jako jsou desky, nudle a pásky.

Nacvičují také lovení předmětů ze dna bazénu, proplavání kruhů, lovení míčků apod. Každá výuková hodina bývá zpravidla ukončena žáky oblíbenou jízdou na skluzavce a chůzí po velké plovací desce s následným skokem do vody.

Před odchodem do šatny se žáci ještě krátce prohřejí v sauně.

Hlavním cílem tohoto zájmového kroužku je nabídnout žákům příjemně strávenou volnočasovou aktivitu, odbourávat strach z vody a zdokonalování plaveckých dovedností.

Významnou událostí výcviku je plavecká soutěž s názvem Vánoční kapřík, která probíhá každý rok v předvánočním období. Této soutěže se&n zúčastňují nejen naši žáci, ale&n také plavci z&n jiných opavských škol.

Za celý pedagogický tým vedoucí kroužku Bc. Petra Lyčková