logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Sportovní dovednosti 2023/2024

Kroužek probíhá jednou týdně v úterý od 1330 do 1430 hodin v pohybovém sále školy, za příznivého počasí na školní zahradě, nebo venku - formou vycházky, kde žáci plní sportovní a pohybové úkoly v přírodě.

Hlavním cílem je dát možnost k rozvoji pohybových dovedností, zdokonalit již získané dovednosti, podporovat zdravou soutěživost a umění vyhrát i přijmout porážku, zdokonalovat herní činnosti a dodržovat pravidla kolektivních her, osvojovat si dovednosti směřující k duševní a tělesné pohodě, rozvíjet radost a uspokojení z pohybu, podpořit kladný vztah k pohybovým činnostem, smysluplně trávit volný čas, umět spolupracovat ve dvojici a ve skupině, umožnit všem žákům zažít úspěch, vést k aktivnímu zapojování do nabízených sportovních aktivit, dbát na všestranný rozvoj osobnosti dítěte a respektovat jeho individuální schopnosti a dovednosti.

Hodina začíná zahřátím a rozcvičkou, poté se věnujeme hlavním sportovním činnostem, při kterých využíváme různá náčiní - overbally, gymbally, obruče, padákovou plachtu, lano, bossu, a další. Mezi časté činnosti patří také překážková dráha, kolektivní míčové hry, florbal, stolní tenis a závodivé hry v družstvech.

Žáci si oblíbili pohybové aktivity zaměřené převážně na rozvoj motorických a psychomotorických schopností a dovedností a sportovní hry s netradičním náčiním – noviny, nafukovací balonky, kelímky a další.

Na školní zahradě jezdíme na kolech, tandemových kolech, trojkolech a koloběžkách.

Vedoucí kroužku Renáta Vlčková