logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Projekt „S chutí a bez obav do Evropy“

Skupinová mobilita žáků - Řecko

V termínu od 22. – 26. dubna 2024 vyjeli čtyři naši žáci a dva pedagogové v rámci skupinové mobility žáků do řeckého města Soluně.

Zde navštívili 5. základní školu a plnili úkoly podle předem naplánovaného harmonogramu.

Po úvodním přivítání a prezentaci partnerské školy proběhla prohlídka celého zařízení. Poté se všichni přemístili do velké tělocvičny, kde se konal sportovní den připomínající naši olympiádu handicapovaných. Naši žáci se s chutí zapojovali do všech disciplín a začali navazovat kontakt s řeckými dětmi.

Protože se škola nacházela na předměstí Soluně, za všemi odpoledními aktivitami jsme dojížděli do centra.

Další den jsme odprezentovali své město a školu my. Stěžejním tématem tohoto bloku byla prezentace osobností Cyrila a Metoděje, jejich cesta ze Soluně na Velkou Moravu.

Odpoledne jsme zrealizovali vycházku po jejich stopách ve městě a navštívili jsme kostel zasvěcený těmto dvěma věrozvěstům a památník.

Středa se nesla v duchu řeckých Velikonoc. Přátelé si pro nás připravili dílničky, kde jsme si vyzkoušeli svoji šikovnost a kreativitu při pečení, výrobě dekorací, barvení a malování kraslic. My jsme na oplátku spustili projekci našich Velikonoc a ukázali osobně něco z tradic.

Odpoledne jsme pokračovali prohlídkou pamětihodností.

Čtvrteční aktivity nesly název Digihrátky. Přítomným jsme předvedli oblíbené aplikace na našich iPadech. Ukázali jsme jim práci s ozoboty. Navázali jsme pak hudebním blokem, kde jsme k doprovodu písně využili „hudební nástroje“ boomwhackry, naučili je klip klap song.

V pátek nastalo velké loučení. Přátelé nás překvapili připraveným programem a vřelými ohlasy na náš pobyt. My na oplátku zazpívali píseň v řečtině, kterou přítomní nadšeně doprovodili zpěvem a tancem.

Nutno zmínit, že naším komunikačním jazykem byla po celou dobu angličtina a zde patří pochvala všem naším žákům, kteří se snažili ze všech sil.

V průběhu celého týdne jsme v odpoledních hodinách kromě již zmíněných zajímavých míst navštívili věhlasné památky, jakými jsou Bílá věž, Rotunda, vykopávky- „řecké Forum Romanum“, památník Alexandra Velikého, Aristotelovo náměstí, promenádu kolem moře a malé přilehlé parky. Zacvičili jsme si i v přírodě. Velkým zážitkem byla vyhlídková jízda autobusem Hop do, hop z a plavba lodí. Okusili jsme místní kuchyni, nahlédli do každodenního života obyvatel, ale hlavně jsme našli nové kamarády a navštívili jsme místo, kde nám bylo hezky.

Mgr. Silvie Häuserová
koordinátor projektu
logo projektu