logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Záložka do knihy spojuje školy 2019

logo projektu

Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě vyhlásily již jubilejní 10. ročník česko-slovenského projektu - Záložka do knihy spojuje školy.

Cílem projektu bylo navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih.

Letošní téma česko-slovenského projektu bylo List za listem – baví mě číst.

V propozicích stálo, že výměnu záložek mohou školy využít k navázání spolupráce, kontaktů nebo na poznávání slovenského jazyka, literatury, historie, kultury, regionálních zvyků či života žáků na Slovensku a zároveň i jako průřezové téma do Školního vzdělávacího programu nebo jako součást školního projektu.

Letos jsme se zapojili do projektu již podruhé. Stejně jako loni, ani letos jsme nečekali, jaká škola nám bude přidělena, nýbrž jsme se poohlédli sami.

Na základě doporučení jsme si vybrali Speciální školu internátní v Povážské Bystrici. Odtud už byl jen krůček k navázání kontaktu.

Paní ředitelka Mgr. Darina Pristachová naši nabídku na vytvoření dvojice v projektu přijala a my mohli v elektronické přihlášce uvést konkrétního partnera.

Obdrželi jsme propozice a mohli jsme zahájit práci na projektu.

Jeho realizaci si vzaly na starost třídní učitelky, které žákům připomněly naše loňské zapojení do akce, seznámily je s letošním tématem a objasnily, jak úkol zvládnout.

Někteří žáci se na základě vlastní fantazie pustili do malování sami, a tak na papíře ožívali oblíbení hrdinové nejen českých, ale i zahraničních pohádek. Jiným byla oporou kniha nebo její filmová verze, kterou zhlédli v kině nebo televizi.

V některých třídách se uskutečnily besedy nad knížkou a výsledkem byly tematicky propojené práce.

Celý průběh tvorby záložek jsme zdokumentovali fotoaparátem.

Když všechny třídy odevzdaly své záložky, shromáždili jsme je a prohlídli si je. Byli jsme překvapeni, kolik nápadů se sešlo, jaké techniky se na záložkách objevily.

Z výsledků jsme měli opravdu radost. Všechny byly pěkné a nápadité. Rozhodli jsme se, že si je zkopírujeme, aby nám připomínaly zdařilé originály. Z nich jsme pak u vchodu vytvořili nástěnku, aby se s výsledky naší práce seznámili i ostatní zaměstnanci školy a především rodiče.

Záložky jsme vložili do balíčku, přidali jsme školní časopis Poškoláček, informační bulletin školy a hlavně obrázkový dopis psaný v programu Symwriter. Zabalili jsme, odnesli na poštu a čekali, jak se naše záložky budou líbit našim slovenským kamarádům.

Odpověď na sebe nedala dlouho čekat. Balíček se slovenským razítkem dorazil v krátké době. Kromě záložek v něm byl také školní časopis, kalendář s fotografiemi partnerské školy a brožura shrnující projekty, do kterých se žáci zapojili. Nechyběl samozřejmě průvodní dopis. Záložky jsme opět vyfotili a pak si už každá z nich našla svého českého čtenáře.

Česko-slovenský projekt byl ukončený 31. října 2019. Následně Knihovna Jiřího Mahena vyzvala české partnerské školy k dobrovolnému zaslání informací o průběhu celého česko-slovenského projektu a k připojení fotografií z průběhu výroby záložek nebo fotografií nejkrásnějších záložek.

Slovenské partnerské školy byly zase vyzvány Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave k dobrovolnému zaslání hodnocení projektu a připojení výše uvedených fotografií.

Závěrečné vyhodnocení česko-slovenského projektu bude zveřejněno 30. listopadu 2019 na webových sídlech Slovenskej pedagogickej knižnice (www.spgk.sk) a na webovém sídle Knihovny Jiřího Mahena v Brně (www.kjm.cz).

Po zveřejnění oficiálního vyhodnocení česko-slovenského projektu bude Slovenskou pedagogickou knižnicou zúčastněným českým školám a slovenským školám, které si čestně splní své závazky vůči své partnerské škole, zaslaný diplom.

Letošní ročník je za námi. Přinesl nám opět zábavu, ale splnil i svůj cíl, o kterém jsem se zmínila v úvodu.

Školu, kterou jsme si vybrali, jsme zvolili proto, že je svým zaměřením podobná té naší. Doufáme, že tato první vlaštovka spolupráce nezůstane bez pokračování a nám se podaří rozvinout kooperaci v dalších oblastech. S tím jsme do toho šli.

Teď už záleží na obou stranách, co bude následovat.

Mgr. Jana Máchová