logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Autismus - výměna zkušeností na polsko-českém pohraničí

logo projektu

Základní školy pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 realizuje projekt s názvem „Autismus - výměna zkušeností na polsko-českém pohraničí“, reg.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001163 spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Projekt je realizován v rámci Programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia.

Partnerem projektu je Miasto Racibórz, Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich.

Doba realizace od 1.1.2018 – 31.12.2018.

Projekt se týká výměny teoretických poznatků a praktických zkušeností uplatňovaných v přímé práci s jedinci s poruchou autistického spektra.

Stěžejní aktivitou projektu je realizace mezinárodní multidisciplinární konference, na které budou prezentovány specifické metody a formy práce, sdíleny příklady dobré praxe, které se uplatňují při edukaci žáků s autismem na česko-polském pohraničí.

Výslednicí pracovních setkání a konference bude dvojjazyčná publikace, jež umožní rozšířit a prohloubit znalosti širší skupině osob pracujících s osobami s autismem.

Aktuální mikroprojekt realizovaný s polským partnerem přispěje ke zvýšení kvalitativní úrovně spolupráce škol na česko-polském pohraničí.

Díky vzájemné spolupráci dojde ke zkvalitnění péče o žáky s autismem, inovaci edukačního procesu, zvyšování odbornosti pedagogických pracovníků, odbourávání jazykových bariér, rozšíření vzájemného poznání a porozumění a k posílení dobrých sousedských vztahů na polsko-českém pohraničí.

česká vlajka polská vlajka
Mgr. Silvie Häuserová
ředitelka školy