logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Reporty

Jak jsme záložky vyráběli



































Vyrobené záložky



















Výstavka na nástěnce









Zásilka ze Slovenska









Slovenské záložky