logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Školní družina

Provoz školní družiny:

Vnitřní řád školní družiny

Personální podmínky:

Zájmové vzdělávání žáků ve školní družině zajišťují čtyři plně kvalifikované vychovatelky a jedenáct asistentů pedagoga.

ZÁŘÍ

V letošním školním roce 2023/2024 budeme získávat body do celoroční soutěže s názvem „Tolik barev na světě, na té naší planetě“. Budeme plnit různé zábavné úkoly, hrát hry a soutěže, vyrábět různé výrobky a jimi zdobit prostory ve škole i před školou a dělat ještě spoustu dalších zajímavých činností.

celoroční soutěž

Od 18. září začaly zájmové kroužky v rámci školní družiny.

Říjen

18. října proběhla v ŠD II. ročník Drakiády. Počasí nám přálo, svítilo sluníčko a vítr foukal. Nejdříve jsme vyrobili papírové draky na zkrášlení plotu a zahrady naší školy, zahráli jsme si různé hry na hřišti. Potom jsme se vydali po šipkách na místo, kde byla ta pravá zábava- pouštění draků. Létali vysoko!

papíroví draci

Listopad

Chodíme na procházky, hrajeme si v herně, cvičíme v pohybovém sále, kreslíme, modelujeme, zpíváme.

Stále něco tvoříme.

Pomalu se připravujeme na advent - přáníčka s andílky se budou líbit.

přáníčka s andílky

Pečeme vánočku.

Zdobíme vánoční stromečky ze dřeva.

Prosinec

Blíží se první adventní neděle a k tomu patří zapálení první svíčky na adventním věnci. U této příležitosti jsme ve školní družině uspořádali výstavku adventních věnečků. Na jejich výrobu byly použity různorodé materiály - kaštany, žaludy, šišky, mech, pomerančová kůra a mnohé další. A jeden věnec krásnější než druhý. Přesvědčte se sami…

Každoroční mikulášská nadílka, na kterou přispěli sladkostmi někteří rodiče a prarodiče žáků.
Moc Vám děkujeme.

mikulášský balíček

Žáci navštěvující Pěvecký kroužek zavítali v úterý 12. prosince 2023 do Klubu svaté Anežky. Drobnými dárky a pásmem vánočních písní potěšili seniory. Společně jsme si popovídali a pochutnali na připraveném pohoštění.Ve čtvrtek 14. 12. 2023 proběhly vánoční dílničky na téma Ledové království. Krásně vyzdobený pohybový sál, vystoupení pěveckého sboru s pásmem vánočních písní a koled přispěl k sváteční atmosféře. Poté se již žáci i někteří rodiče pustili do vánočního tvoření a hraní.

V neposlední řadě nesměla chybět vánoční besídka ŠD, která proběhla 21. 12. 2023. U krásně nazdobeného stromečku byly dětem předány dárečky, zazpívali jsme si koledy, pochutnali na cukroví.

Leden

Venku máme zimu, raději jsme v teple. Hrajeme si, vyrábíme a kreslíme - třeba paní ZIMU.

paní Zima

Pracujeme s kartony - kočky, masky, ptáci - moc nás to baví. Výtvory použijeme na výzdobu školy.

výzdoba kočky, ptáci výzdoba masky

ÚNOR

Tradičně proběhl maškarní karneval na téma „Chipmánkové“. Velké poděkování patří rodičům a prarodičům, kteří přinesli spoustu dobrot a dárků do tomboly.

Pohybový sál byl krásně vyzdobený, pohoštění bylo bohaté, soutěže, hry a tanec bavily všechny zúčastněné.

Jelikož ještě není počasí na velké procházky a hry na zahradě, stále něco tvoříme a malujeme

brouci a ptáci

BŘEZEN

Příroda se probouzí a my máme spoustu plánů. Soutěže na hřišti, tvoření jarních květin, malování mláďátek a příprava na Velikonoce. Vyzdobíme si zahrádku a prostory ve škole.DUBEN

Měsíc bezpečnosti - auta , semafory, hry s dopravní tématikou – to nás vše baví. Kola, koloběžky, houpačky a hry na školní zahradě.

Včeličky už vylétají, sluníčko hřeje a nás to láká ven.