logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Keramický kroužek 2021/2022

výrobky

Keramický kroužek probíhá každé pondělí v rámci odpolední družiny. Kroužek navštěvuje 9 dětí. Tvoříme dle aktuálních svátků, ročního období, ale i podle přání dětí.

Náplní kroužku je dát možnost k rozvoji citu pro materiál. Zvládnutí základních technik a postupů. Umožnit rozvoj tvořivosti, představivosti a fantazie. Podpořit manuální zručnost, trpělivost a pečlivost. Podpořit kladný vztah k umění. Zvládnout zpracovat hlínu a vyrobit jednoduchý výrobek z ruky.

Vytvořené výrobky dekorovat plastickým zdobením a správným používáním glazur, engob, barvítek.

Techniky práce s hlínou uplatnit při zadaných tématech.

Radost z hezkého výrobku je pro děti odměnou a další motivací pro práci.

Všem patří pochvala – výtvory si odnášejí domů jako dárečky a spousta výrobků zdobí prostory před školou a na zahradě.

Vedoucí kroužku: Heinzová Danuše
v keramické dílně v keramické dílně