logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Ergoterapie

Ergoterapie je nedílnou součástí rehabilitace u tělesně postižených dětí. V doslovném překladu se jedná o léčbu prací, u dětí jde převážně o získání co největší soběstačnosti, aby v budoucnu byli alespoň částečně samostatnými jedinci.

V ergoterapii hledáme vhodné kompenzační pomůcky pro psaní, sebesycení, pro osobní hygienu, pro oblékání a další běžné činnosti, se kterými se dítě každodenně setkává ve svém okolí, a zároveň tyto činnosti v rámci ergoterapie trénuje.

V hodinách ergoterapie děti také navštěvují školní keramickou dílnu, kde pracují nejen s hlínou, ale také s papírem, s nůžkami, se dřevem, zkouší zabít hřebík, odšroubovat šroubek apod.

Škola je také vybavena cvičnou kuchyní, která je přizpůsobená vozíčkářům. Zde děti zkoušejí připravit jednoduchá jídla, umýt nádobí, prostřít si k jídlu.

V těchto hodinách si děti také vyzkoušejí úklidové práce, jako je vytřít, vysát, vyžehlit. U starších dětí zkoušíme také cestování městskou hromadnou dopravou a nakupování.

Ergoterapie je u těchto dětí o zážitku, že jsem něco dokázal sám

Ergoterapeutické pomůcky