logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Doučování

logo projektu

V rámci projektu „Učíme se v každém věku“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006121 probíhá na naší škole již druhým rokem doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Doučování je zaměřeno především na aktuálně probírané učivo v profilových předmětech (matematice a jazyce českém) za aktivní spolupráce s třídními učiteli.

Při činnostech je žákům dle potřeby poskytována podpora, opakované vysvětlování pracovního postupu, názorné ukázky.

Žáci jsou povzbuzováni a za výkon pozitivně oceňováni.

Pravidelně využívají zakoupené notebooky, výukové programy na PC nebo na interaktivní tabuli, které žákům umožňují procvičování učiva zábavnou formou.

Doučování je žáky přijímáno kladně, aktivita plní svůj účel a vede žáky k systematické přípravě na vyučování.