logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Projekt „Učíme se v každém věku III.“

logo projektu

V současné době je škola zapojena do projektu s názvem „Učíme se v každém věku III.", registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021194, financovaného z fondů EU a státního rozpočtu ČR v rámci Výzvy 02_20_080 Šablony III, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV).

Cílem projektu je podpora osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogických pracovníků prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů z různých škol a podpora extrakurikulárních, rozvojových a zájmových aktivit (čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her, klub komunikace v cizím jazyce, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, projektové dny).

Celková doba realizace projektu je 22 měsíců, od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023.

Celková výše daného projektu činí 294.844,- Kč.

Mgr. Silvie Häuserová
koordinátor projektu