logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Hipoterapie

JAK LZE STRUČNĚ CHARAKTERIZOVAT HIPOTERAPII?

Hipoterapie je forma fyzioterapie, kdy pomocí plochy tvořené hřbetem kráčejícího koně se fyzioterapeutka snaží přiblížit klinickou (patologickou) hybnost klienta hybnosti fyziologické (pomyslné normě).CO HIPOTERAPIE NABÍZÍ DĚTEM S DMO?

Z hlediska fyzioterapie patří léčba dětí s DMO mezi nejsložitější. Hipoterapie se významnou měrou podílí na rozvoji základního, geneticky naprogramovaného motorického vzorce hrubé motoriky, bez kterého není možný správný vývoj funkcí ostatních - řeč, jemná motorika a umělé motorické programy (sebeobsluha, práce, sport,…….).
Právě zde máme hledat ten pravý a unikátní smysl hipoterapie. V praxi to znamená, že fyzioterapeutka pomocí rehabilitace (tedy hipoterapie) umožní dítěti vykonat fyzický pohyb.