logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Projekt „Učíme se v každém věku IV.“

logo projektu

V současné době je škola zapojena do projektu s názvem „Učíme se v každém věku IV.", registrační číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0007121 financovaného z fondů EU a státního rozpočtu ČR v rámci Výzvy 02_22_002 - Šablony pro MŠ a ZŠ I., Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK).

Cílem projektu je podpora osobnostně sociálního a profesního rozvoje pracovníků ve vzdělávání, zavádění inovativních metod výuky a spolupráce s rodiči žáků a veřejností.

Celková doba realizace projektu je 26 měsíců, od 1. 7. 2023 do 31. 8. 2025. Celková výše daného projektu činí 578.189,- Kč

Mgr. Silvie Häuserová
koordinátor projektu