logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Organizace výuky

Na vyučování žák přichází do školy tak, aby byl nachystán na výuku nejméně 10 minut před zahájením výuky.

Pokud žákovi začíná vyučování druhou vyučovací hodinou, tj. od 855, bude do školy vpuštěn nejdříve v 845.

Dopolední vyučování

Odpolední vyučování