logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Kroužek Šikulové 2020/2021

Zájmový kroužek probíhá každé pondělí v rámci školní družiny.

Vždy začínáme pohybovou rozcvičkou spojenou s hudebním doprovodem.

Součástí jsou barevné hry, kde si děti osvojují a rozšiřují své psychomotorické schopnosti a dovednosti. Tyto hry pomáhají dětem rozvíjet postřeh a pozornost.

Cílem zájmového kroužku je, aby si žáci vyzkoušeli pracovat s papírem, lepenkou, látkou, dřevem, plastem a přírodním materiálem.

Není důležitý konečný výrobek, ale zažít dobrý pocit při tvoření a nenechat se odradit nezdarem.

Zaměřujeme se také na rozvoj jemné a hrubé motoriky, vnímání prostoru a rozvíjení tvořivosti.

Vedoucí kroužku: Bc. Gabriela Bašátková