logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Učíme se v každém věku

logo projektu

Projekt „Učíme se v každém věku“ reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006121 je spolufinancován Evropskou unií v rámci Výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem projektu je podpora osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogických pracovníků prostřednictvím dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání v oblasti cizích jazyků a podpora extrakurikulárních rozvojových aktivit - čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Celková doba realizace projektu je 24 měsíců, od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.

Mgr. Silvie Häuserová
koordinátor projektu