logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Projektový den „Tvoříme ze dřeva“

logo projektu

Dne 14. 4. 2021 proběhl v naší škole projektový den s názvem „Tvoříme ze dřeva“ a byl zorganizován ve spolupráci s odborníkem z praxe, který se zabývá výrobou dřevěných polotovarů pro školy.

Cílem aktivity byla podpora polytechnického vzdělávání, rozvoj manuálních dovedností, zručnosti, kreativity, představivosti. Neméně důležité bylo také teoretické seznámení žáků se dřevem jako přírodním materiálem, pracovním nářadím a se základními postupy opracování dřeva.

Žáci shlédli krátké videoukázky povolání, které se dřevem pracují, poznávali jednotlivé druhy dřeva a přiřazovali je ke stromům, vyplňovali zajímavé pracovní listy a nechybělo ověření znalostí prostřednictvím zábavného kvízu v aplikaci Kahoot.

V praktické části projektového dne vytvářeli žáci zajímavé dekorace z dřevěných polotovarů. Jednotlivé části opracovali smirkovým papírem, slepovali lepidlem a své výrobky si následně mohli dozdobit dle své fantazie.

Praktické činnosti a zhotovení vlastního výrobku byly pro žáky velmi motivující. Ze soustředěných i usměvavých obličejů bylo vidět, že všechny práce moc bavila. Propojení teoretických poznatků, praktických dovedností a zapojení všech smyslových vjemů je tím nejefektivnějším způsobem učení.

Tato aktivita proběhla v rámci projektu Učíme se v každém věku II., reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012524, financovaného z fondů EU a státního rozpočtu ČR.

Mgr. Silvie Häuserová
koordinátor projektu