logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Stručný popis projektu

logo projektu eTwinning

Cíle

Hlavní cíl projektu:

Každý vytvoří květ z papíru podle vlastní fantazie a k tomu kartičku s pozdravem. Zabalí to a doručí do nějakého domova pro seniory, který je nablízku.

Dílčí cíle:
  1. žáci se na tématu senioři a domov pro seniory blíže seznámí s tématikou stáří
  2. žáci rozvíjejí zručnost a estetické cítění,
  3. žáci se učí k zodpovědnosti, úctě ke starším, ke svým blízkým,
  4. žáci při společné činnosti utužují kolektiv,
  5. žáci navazují a rozvíjejí nové vztahy s kamarády z blízka i daleka,

Očekávané výsledky

Od projektu očekáváme
Hlavní jazyk projektu:

český jazyk, slovenský jazyk

Účastníci:

děti ve věku 13-17 let

Zapojené země:

ČESKÁ REPUBLIKA - Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12,
SLOVENSKO – Špeciálna základná škola, Banská Štiavnica

Nástroje, které budou používány:
Mgr. Silvie Häuserová a Mgr. Jana Máchová