logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Záložka do knihy spojuje školy 2020

logo projektu

Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě vyhlásily již 11. ročník česko-slovenského projektu - Záložka do knihy spojuje školy.

Letošní téma česko-slovenského projektu bylo Radost ze čtení ukrytá ve verších básní nebo v próze

Cílem projektu bylo navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih.

Další dílčí cíle projektu:

Průběh česko-slovenského projektu

Do 24. září 2020 jsme odeslali elektronickou přihlášku. Zvolili jsme si partnerskou školu a kontaktovali jsme ji. V našem případě se již podruhé jednalo o zařízení Spojená škola internátna v Povážské Bystrici. Slovenská škola naše pozvání přijala a započali jsme projektovou spolupráci.

Doporučené čtenářské aktivity

Doprovodným programem výroby záložek mohly být různé aktivity zaměřené na podporu čtenářství. Například hodiny hlasitého předčítání nebo žákovské besedy o přečtených knihách.

Vyhodnocení česko-slovenského projektu

Česko-slovenský projekt měl být ukončen 31. října 2020. S ohledem na situaci v souvislosti s epidemií koronaviru byl však termín posunut do prosince.

Knihovna Jiřího Mahena vyzvala české partnerské školy k dobrovolnému zasílání informací o průběhu realizace celého česko-slovenského projektu a k připojení fotografií z průběhu výroby záložek nebo fotografií nejkrásnějších záložek.

Závěrečné vyhodnocení česko-slovenského projektu bude zveřejněno na webových stránkách Slovenskej pedagogickej knižnice (www.spgk.sk) a na webových stránkách Knihovny Jiřího Mahena v Brně (www.kjm.cz).

Ocenění škol za účast v česko-slovenském projektu

Po zveřejnění oficiálního vyhodnocení česko-slovenského projektu bude Slovenskou pedagogickou knižnicou zúčastněným českým a slovenským školám, které si čestně splní své závazky vůči přidělené partnerské škole, zaslaný diplom za účast v česko-slovenském projektu.

Mgr. Jana Máchová