logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Projektový den „Zdravověda“

logo projektu

Dne 30. 4. 2021 proběhl v naší škole projektový den s názvem „Zdravověda“ a byl zorganizován ve spolupráci s odborníkem z praxe – fyzioterapeutkou Karin.

Cílem aktivity bylo seznámit žáky se základy první pomoci tak, aby byli schopni využít tyto informace a praktické dovednosti v krizových a život ohrožujících situacích.

Ochrana zdraví je důležité téma, které prolíná edukačním procesem napříč předměty. Velký důraz je kladen na prevenci úrazovosti. Propojení teoretických poznatků, praktických dovedností a zapojení všech smyslových vjemů je tím nejefektivnějším způsobem učení.

Tato aktivita proběhla v rámci projektu Učíme se v každém věku II., reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012524, financovaného z fondů EU a státního rozpočtu ČR.

Mgr. Silvie Häuserová
koordinátor projektu