logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

„Neradi příliš mluvíme, důležitější je pro nás tvůrčí práce“

logo projektu finanční gramotnost

Na konferenci o finanční gramotnosti připravované společností yourchance o. p. s. na září nebudou chybět příklady dobré praxe. Jeden z nich bude prezentovat Mgr. Jana Vaňková ze Základní školy pro tělesně postižené v Opavě.

Paní učitelko, prosím přibližte nám specifika výuky finanční gramotnosti (FG) ve Vaší škole.

Koncepcí jsme škola „rodinného typu“. Právě participace rodin při rozvoji dovedností v oblasti FG je u nás výborná a skvěle se nám osvědčuje. Finanční gramotnost vyučujeme v rámci hodin matematiky. Těší mě, že máme prostor na realizaci krátkodobých projektů v rámci třídy i školy. Od podzimu chceme do těchto projektů zapojit také handicapované předškoláky ze spolupracující MŠ Eliška a studenty běžné SŠ. V oblasti výuky FG máme podporu vedení školy.

Jaké jsou ambice Vaší školy při výuce FG?

Plánujeme síťování mezi zapojenými školami v našem okolí. Jako pilotní škola bychom rádi předávali své zkušenosti s výukou FG napříč vzdělávacími programy ZŠ a ZŠS. Spolupracujeme s MAS Opavsko, s organizací yourchance a celou řadou místních i regionálních vzdělávacích institucí.

Usiluje Vaše škola o certifikaci?

Již jsme získali bronzový certifikát a letos na podzim se&n budeme ucházet o stříbrný. Neradi příliš mluvíme, důležitější je pro nás tvůrčí činnost. Přejeme&n si, aby nám všem společně vydrželo nadšení a nápady pro rozvoj dovedností našich žáků. Věřím, že naše aktivity budou mluvit samy za&n sebe.

V čem spatřujete přínos pořádání odborné konference projektu Finanční gramotnost do škol?

Konferenci vnímám jako událost číslo 1 pro „finanční neprofesionály“. Přínosem je možnost setkat se s nejvyššími manažery projektu Finanční gramotnost do škol, zástupci bank, profesních organizací v oblasti finanční gramotnosti a zejména možnost setkat se s pedagogy oceněných škol – podpořit síťování. Akce je skvělou příležitostí oslovit v jeden den a na jednom místě top odborníky. Je skvělé, že je v programu kromě přednášek věnován prostor také interaktivním formám jako jsou workshopy a diskuze. Konference je&n velkou inspirací a podnětem pro naši další pedagogickou činnost. Získané informace nám pomohou aktivizovat, motivovat a vzbudit potřebný zájem u&n žáků o finanční oblast jejich života.

Co od konference očekáváte? Co by na ní nemělo chybět?

Na konferenci bych se ráda komplexně seznámila s aktivitami yourchance, MAS, projektem Finanční gramotnost do škol a jeho aktivitami. Ráda uslyším výsledky letošního Global Money Week, shrnutí přínosů všech aktivit a názory napříč generacemi. Neměl by chybět ani prostor pro networking a individuální komunikaci.