logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Kroužek Sportovních dovedností 2019/2020

Zájmový kroužek Sportovní dovednosti probíhá na naší škole již mnoho let a pokračuje i letos.

Probíhá každý pátek od 1400 do 1500hodin v pohybovém sále školy nebo na školním hřišti a je určen všem žákům zapsaným v ŠD.

Využíváme zde široké nabídky pomůcek – gymnastické stuhy a pásy, overbally, obruče, padákovou plachtu, lana, bossu, všechny typy míčů a za vhodného počasí trampolínu, kola, trojkola, tandemová kola či koloběžky.

Procvičujeme si základní terminologii, základy různých kolektivních her – Boccia, Unicurling, Vybíjená, Všichni proti všem, Basketbal a další.

Vedoucí kroužku: Mgr. Pavla Jedličková