logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Závěrečné setkání

logo projektu

Poslední aktivitou projektu bylo setkání a reflexe pedagogů obou škol. Bylo stanoveno datum i místo konání.

Z personálních a organizačních důvodů jsme museli provést drobné změny v realizaci klíčové aktivity.

Evaluace pedagogů proběhla v opavské a ratibořské škole zvlášť a následně se sešli členové obou realizačních týmů v Opavě.

Naši pedagogové se setkali 19. 10. 2018, byli seznámeni s obsahem evaluačního dotazníku, který byl sestaven s cílem zhodnotit projekt ze širšího úhlu pohledu a dále navrhnout možnosti jeho udržitelnosti.

Dotazník obdrželi pedagogové v elektronické podobě. Po jeho vyplnění byly výsledky přehledně zpracovány a jsou součástí přílohy.

Projekt byl hodnocen velmi kladně. V rámci udržitelnosti projektu pedagogové navrhli mnoho společných zajímavých akcí. Jako první byla již naplánována účast skupinky žáků s pedagogy z partnerské polské školy na tradiční Olympiádě tělesně postižených, která se uskuteční v květnu 2019 v Opavě.

Dne 25. října 2018 proběhlo setkání členů obou realizačních týmů v Opavě. Jeho účastníci se seznámili s výsledky evaluačního šetření i s návrhy na udržitelnost projektu. S návrhy budou po ukončení projektu obě školy pracovat a na jejich základě i plánovat společné aktivity.

Na schůzce rovněž proběhly finální grafické a obsahové úpravy publikace „Autismus - výměna zkušeností na polsko-českém pohraničí.

Společná reflexe pedagogů obou škol si kladla za cíl zkvalitnit edukaci žáků s poruchou autistického spektra, obohatit profesní portfolio pedagogů, inspirovat se příklady dobré praxe partnerské školy a navázat hlubší spolupráci škol v polsko-českém příhraničí do budoucna.

Programem setkání bylo rovněž naplánování společných aktivit v rámci udržitelnosti projektu.

evaluace pedagogů setkání realizačních týmů