logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Vyhodnocení projektu

logo projektu

Název projektu: Záložka do knihy spojuje školy: Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice

Koordinátor: Mgr. Jana Máchová, Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12

Zapojení do projektu hodnotíme velice kladně. Zaujalo nás zejména téma. Dovednost číst nám umožňuje získávat informace o okolním světě, pokud si ke čtení vybudujeme kladný vztah, stává se pro nás čtení i zdrojem radosti, otevírá nám nové obzory.

Naše škola věnuje velkou pozornost čtenářské gramotnosti a účast jsme vnímali jako obohacení probíhajících aktivit na škole.

Přínosem pro nás bylo rovněž navázání spolupráce se slovenskou školou (Spojená škola, Dúbravská cesta 1, Bratislava), která vzdělává žáky s podobným postižením. Doufáme, že v navázané spolupráci budeme pokračovat.

Od úplného počátku byla komunikace s organizátory a koordinátory projektu perfektní. Po vytvoření dvojic partnerských škol a navázání kontaktu mezi nimi pokračovala na úrovni škol.

V případě naší partnerské slovenské školy byla výborná. Paní ředitelka ze slovenské školy v Bratislavě byla velice vstřícná a spolupráce s ní byla pro nás potěšením.

Samotný průběh projektu, který trval pouhý měsíc, přinesl mnoho zajímavé práce. Ve třídách jsme seznámili žáky s tématem a začala práce na záložkách. Každý podle svých možností a předpokladů. Někdo zcela sám, jiný s vedením nebo pomocí pedagoga.

Techniky se různily. Žáci použili pastelky, fixy, vodové barvy, malovali inkoustem nebo otiskovali prsty. Některé záložky ozdobili jejich tvůrci ornamenty vytvořenými raznicemi, jiné opatřili stužkami.

Všechny výrobky byly zalaminovány, čímž získaly delší životnost.

Téma přálo fantazii a nápadům. Na záložkách se objevili hrdinové z Večerníčků, dětských pohádek, ale také známé postavy z českých dějin. Starší žáci využili mimočítankovou četbu a jejich záložky kromě obrázku obsahovaly i psaný příběh.

Práce nad záložkami prolínala více předměty (mezipředmětové vztahy).

Hotové záložky jsme shromáždili na sborovně a byli jsme doslova šokováni, jak krásné čtenářské pomůcky naši žáci vytvořili. Každá záložka byla originál. Sbalili jsme je, přidali informační letáček o škole, propagační materiál o našem městě a žáci připojili dopis psaný v programu Symwriter (obrázkové čtení).

Brzy přišel balíček z partnerské školy. Kromě samotných záložek obsahoval informační bulletin školy, jeden výtisk školního časopisu a dopis.

Spolupráci na projektu jsme ukončili předáním záložek našim žákům. Každý si vybral tu, která se mu nejvíce líbila.

Mgr. Jana Máchová
Výběr zpětných vazeb projektu
Vyhodnocení projektu