logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Dvoudenní mezinárodní konference na téma: Autismus - výměna zkušeností na polsko-českém pohraničí

logo projektu

Ve dnech 5. a 6. dubna 2018 se uskutečnila dvoudenní mezinárodní multidisciplinární konference, která byla jednou ze stěžejních aktivit projektu nesoucího stejný název.

Byly na ní prezentovány specifické metody a formy práce, sdíleny příklady dobré praxe, které se uplatňují při edukaci žáků s autismem na česko-polském pohraničí.

Konference byla rozdělena do dvou dní.

První den hostila účastníky konference Opava. V krásných a reprezentativních prostorách Auly Slezské univerzity se jich sešlo 100.

Kromě zástupců pořádající školy, byla přítomna delegace partnerské školy z polské Ratiboře, lektoři a pozvání přijali i zástupci z různých institucí a speciálních škol na Opavsku.

Záštitu nad celou akcí převzal náměstek primátora Statutárního města Opavy. Přítomna byla i zástupkyně zřizovatele opavské školy z MŠMT.

Po krátkém přivítání, které přednesly paní ředitelky obou partnerských škol, k přítomným promluvil i náměstek primátora. Dále všichni shlédli krátké video představující opavskou školu. Následoval hlavní program, který trval s přestávkou až do 17 hodin.

U řečnického pultu se vystřídali 4 čeští a 3 polští lektoři. Celý blok odborných přednášek byl zakončen polskou panelovou diskuzí.

Přítomní v sále měli k dispozici sluchátka, přes která byly příspěvky tlumočeny do obou jazyků.

K občerstvení byl připraven bohatý raut. Podle ohlasů přítomných lektorů, ale i posluchačů v sále byla celá akce velmi kladně hodnocena.

Druhý den konference se uskutečnil v polské Ratiboři. Program byl rozdělen do dvou částí a probíhal na dvou místech.

Nejprve všechny účastníky přivítal ratibořský zámek. V krásných prostorách pozdravili hosty zástupci města Ratiboř a krátký proslov zazněl z úst paní ředitelek obou partnerských škol.

Poté přítomní shlédli nádhernou bubenickou show hudebního kroužku sluchově postižených žáků. Pod taktovkou dvou moderátorek se střídala vystoupení lektorů.

Všechna byla opět zajímavá, některá i hodně emocionální, to když vystoupily maminky autistických dětí.

Obohacením byl i krátký filmový dokument polské školy, který nabídl časosběrný materiál týkající se inkluze žáků s autismem.

Sál poskytl perfektní technické zázemí nejen pro lektory, ale i hosty, kteří si užívali odborné příspěvky díky profesionálně odvedeným překladatelským službám tlumočníků.

K celkovému vysokému hodnocení zázemí přispělo i občerstvení, velký raut a v neposlední řadě i překrásná květinová výzdoba.

Odpoledne se všichni přesunuli do partnerské školy, kde byly připraveny zajímavé workshopy. Každý si mohl vybrat ten, jenž mu byl nejbližší.

Mohli jste navštívit muzikoterapii s africkými bubny, vyzkoušet si svůj um a fantazii v keramické dílně. Technicky zaměření jedinci zvolili lego workshop. Poslední skupina si vyzkoušela svoji zručnost při cirkusových disciplínách.

Odpolední program byl zajímavou tečkou za celým dnem. Přátelské přijetí i atmosféra v průběhu dne ještě podtrhly zdařilost celé akce.

Dvoudenní mezinárodní multidisciplinární konference splnila očekávání a nyní budou všechny odborné příspěvky zpracovány a připraveny k vytvoření sborníku.