logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Projekt „Učíme se v každém věku II.“

logo projektu

V současné době je škola zapojena do projektu s názvem „Učíme se v každém věku II.", registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012524, financovaného z fondů EU a státního rozpočtu ČR v rámci Výzvy 02_18_063 Šablony II (výzva pro méně rozvinuté regiony), Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV).

Cílem projektu je podpora osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogických pracovníků prostřednictvím dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání v oblasti cizích jazyků a podpora extrakurikulárních, rozvojových a zájmových aktivit (čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her, klub komunikace v cizím jazyce, badatelský klub, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, projektové dny).

Celková doba realizace projektu je 24 měsíců, od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021. Celková výše daného projektu činí 609.517,- Kč.

Mgr. Silvie Häuserová
koordinátor projektu