logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Máme rádi zvířata 2023/2024

Zájmový kroužek „Máme rádi zvířata“ probíhá každou středu od 1330 do 1430 hodin rámci školní družiny.

Cílem kroužku je, aby žáci uměli jednoduše poznat, popsat a pojmenovat různá zvířata a získali k nim kladný vztah.

Výtvarně a pohybově ztvárnit domácí, lesní a cizokrajná zvířata.

Seznámení s literaturou o jejich životě na zemi, ve vodě, ve vzduchu a zhlédnutí přírodovědných, pohádkových příběhů na IAT a iPadech.

Zábavnou a hravou formou předat žákům základní informace o zvířatech hospodářských, volně žijících i chovaných v domácnosti.

Dovědět se, co je důležité, když si člověk pořizuje zvíře, jak se k nim správně chovat a starat se o ně.

Součásti zájmového kroužků jsou i zápisky do přírodovědného deníku, soutěže a hry na téma ZVÍŘÁTKA.

Žáci jsou v kroužku spokojeni a s radostí si jej užívají.

vedoucí kroužku: Bc. Gabriela Bašátková