logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Projektový den „Po stopách Ostravsko-opavské operace“

logo projektu

V rámci projektu Učíme se v každém věku II., reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012524 financovaného z fondů EU a státního rozpočtu ČR proběhl ve čtvrtek 24. 9. 2020 projektový den s názvem Po stopách Ostravsko-opavské operace.

Projektový den se uskutečnil v obci Háj ve Slezsku na Opavsku, rodišti spisovatele Vladislava Vančury a Antonína Vaška - otce básníka Petra Bezruče. Byl připraven ve spolupráci s panem Miroslavem Onderkou, odborníkem z praxe s bohatými vědomosti dané problematiky, předsedou spolku Klub vojenské historie Háj ve Slezsku.

Po úvodním výkladu následovala prohlídka pěchotního srubu MO-S-37 U cukrovaru, žáci si prohlédli různé dobové předměty (zbraně, munici, oblečení, fotografie, aj.), dozvěděli se zajímavé informace o účelu stavby, o strategické poloze i historické situaci daného místa v období konce druhé světové války.

Nově nabyté poznatky si žáci upevnili skrze plnění zábavných úkolů.

Mgr. Silvie Häuserová
koordinátor projektu