logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Záložka do knihy spojuje školy 2023

Realizace projektu

logo projektu

Letos to již bylo pošesté, co jsme přijali pozvání zapojit se do projektu. Opět jsme nečekali, jaká partnerská škola nám bude na Slovensku přidělena a rovnou jsme oslovili Špecialnu základnu školu, Banská Štiavnica. Nabídli jsme participaci na projektu a slovenští přátelé náš návrh přijali.

Do projektu se zapojilo 20 žáků na obou stranách.

V naší škole se zúčastnily tři třídy: IV., VI. a IX. se svými třídními učitelkami.

Velmi důležitá byla příprava.

Po roce jsme si osvěžili informace o partnerské škole shlédnutím jejich webových stránek, přečetli jsme si pozdravný dopis psaný ve slovenštině, vysvětlili jsme si slova, kterým jsme v textu nerozuměli a povídali si například o tom, jak bylo v minulosti běžné setkávat se na televizních obrazovkách se slovenským jazykem. Tím byly uplatněny i mezipředmětové vztahy (výtvarná a pracovní výchova, čtení, psaní a zeměpis).

Letošní téma bylo velice lukrativní, vždyť kdo z nás nemiluje pohádky? Žáci si ve školní knihovně nebo domácí knihovničce vybrali svou oblíbenou pohádkovou knihu, kterou si přinesli do třídy. Tam si o svém výběru povídali se spolužáky a paní učitelkou.

V průběhu měsíce října jsme na záložkách pilně pracovali. Někteří žáci sami, jiní s vedením pedagoga. Použity byly různé techniky.

Výsledkem snažení byly pěkné záložky, které si prohlédli nejen spolužáci, ale i pedagogové.

Před jejich odesláním jsme připojili průvodní dopis, krásné obrázkové leporelo o Opavě a také sladkosti pro kamarády na Slovensku.Mgr. Jana Máchová