logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Projekty

Partnerství škol Comenius

Program celoživotního učení partnerství škol Commenius

Od 1.8.2013 je naše škola zapojena do projektu Partnerství škol Comenius v rámci Programu celoživotního učení.

Projekt je nazvaný Uvolněno rytmy.

Při výuce cizího jazyka mohou mít určité problémy nejen žáci se zdravotním postižením, ale i jejich zdraví vrstevníci. Přes odlišné tradice, zkušenosti výukové metody jednotlivých kultur je možno sdílet zkušenosti a spolupracovat. Jako sjednocující srozumitelný nástroj si projekt zvolil hudbu, pomocí které lze zmírnit obtíže, rozvinout jazykové schopnosti a usnadnit výuku cizího jazyka. Cílem je zprostředkovat žákům setkání s jinými metodami, přístupy, rozšířit jejich rozhled, navázat přátelství s dětmi ze zahraničí a v neposlední řadě zpestřit výuku.

Projekt bude realizován od 1.8.2013 do 31.července 2015. V tomto období se uskuteční návštěvy a předávání zkušeností čtyř zúčastněných partnerských škol. Vedoucí zemí celého projektu je Turecko. Partnerskými školami jsou kromě nás školy v Itálii a Maďarsku.

Mgr. Jana Máchová

Web věnovaný tomuto projektu