logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

eTwinning je společenství evropských škol

logo projektu eTwinning

Let’s play together. We all win!

Pojďme hrát společně. Všichni zvítězíme!

Nejdůležitější myšlenkou Olympijských her není zvítězit, ale zúčastnit se.(Pierre De Coubertin)

Zapojili jsme se do zajímavého projektu, který je zaměřený na sport, spolupráci a přátelství.

Zaujalo nás nejen téma, ale i cílová skupina, pro kterou byl vytvořen. Jsou to nejen žáci mateřských a základních škol, ale i jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami.

Úkoly, které v období od října 2019 do června 2020 budeme plnit, jsou spojené především se sportem, a tudíž s tělesnou výchovou, ale zpracování výstupů bude úkolem předmětu Informatika, neboť budeme vytvářet prezentace, videa aj. Prostor bude i pro práci ve výtvarné výchově.

Budeme hledat různé příklady fair play v historii a současnosti, takže přesah bude i do ostatních předmětů.

Jazykové znalosti – anglický jazyk si žáci ověří při plnění praktických úkolů a hlavně při videokonferencích.

Čeká nás zajímavá práce.