logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Kroužek praktických dovedností 2023/2024

Kroužek probíhá jednou týdně ve středu od 1400 do 1500 hodin v prostorách ŠD, školy a venku (obchodní centrum, lékárna, okolí školy).

Pravidelnou činností je příprava jednoduchých pokrmů, nácvik praktických sebeobslužných dovedností potřebných pro zvýšení soběstačnosti. Nácvik nakupování - suroviny na pečení a vaření. Nácvik zvládnutí samostatně se obléci nebo s menší podporou druhé osoby. Nácvik zvládání úkonů osobní hygieny, zvládnutí základních dovedností pro práci na počítači nebo tabletu, nácvik orientace v čase a prostoru.

Cíleně se zaměřujeme na aktivity, které vedou k rozvoji myšlení a kognitivních funkcí, zlepšení koncentrace, rozvoji komunikace, sociálních a sebeobslužných dovedností, jemné a hrubé motoriky.

Vedoucí kroužku Renáta Vlčková