logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Projekt „Cesta k zaměstnání v oblasti péče o handicapované osoby II“

Naše škola byla zapojena do projektu s názvem „Cesta k zaměstnání v oblasti péče o handicapované osoby II“, reg.č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/00023310002331 v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Realizátorem a příjemcem dotace byla Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR , z.s.

Posláním projektu bylo pomoci nalézt pracovní uplatnění osobám, kterým se nedaří nalézt práci z důvodu dlouhodobé pracovní absence, ztráty předchozí kvalifikace, malé flexibility a dalších nevýhod či omezení vyplývajících z povinností spojených s péčí o dítě nebo dospělého člověka se zdravotním postižením.

Finanční prostředky byly použity na pokrytí služeb asistenta pedagoga v období od 1. 3. 2017 do 31. 8. 2018.

Projekt byl financován Evropskou unií.

logo eu
Mgr. Silvie Häuserová
ředitelka školy