logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Školní družina

Provoz školní družiny:

Personální podmínky:

Zájmové vzdělávání žáků ve školní družině zajišťuje šest plně kvalifikovaných vychovatelek a pět asistentů pedagoga.

ZÁŘÍ

„Poznáváme svět“ - je název pro novou družinovou soutěž na rok 2015/2016.

celoroční hra

Léto končí a nastává podzim. Krásné počasí si připomínáme výrobou krásných slunečnic.

výroba slunečnic

ŘÍJEN

Podzimní radovánky v družině

I do naší družinky konečně dorazil podzim. Dětí chodí sbírat listí a podzimní plody a vyrábějí z nich překrásné výrobky jako je třeba náš skřítek Podzimníček

výroba podzimníčka

Žáci vytvořili vánoční ozdoby pro vánoční soutěž vyhlášenou Magistrátem města Opavy.

vánoční ozdoby

LISTOPAD

Ve školní družině se vytvářely adventní věnečky pro vánoční výstavku.

adventní věnečky

Vyrábíme čerta Mikuláše a anděla

vyrábíme čerty

Zdobení vánočního stromečku

u stromečku

Již koncem listopadu se ve školní družince připravujeme na vánoční čas. Vyrobili jsme si perníkové těsto, pak ho upekli a nakonec ozdobili bílkovou polevou.

perníčky perníčky

Únor

Tanec, zábava a soutěže. V tomto zábavném duchu se nesl každoroční karneval pořádaný školní družinou.

Na začátek karnevalu dorazil i sám Karel IV., který ho slavnostně zahájil. Představil své princezny, které přišly s ním, a zábava se mohla rozjet v plném proudu.

Děti absolvovaly různé soutěže, které si pro ně připravily paní vychovatelky, tančily a zpívaly.

Všechny děti v krásných maskách si odnesly dárky z bohaté tomboly.

Nikomu se nechtělo domů, avšak každá zábava musí jednou skončit. A tak i náš karneval dospěl ke svému konci a nám nezbývá, než se těšit na příští rok a další karneval.

princezny

Březen

Školní družina již tradičně vítá jaro nazdobením stzromů před školou.

zdobení stromu

Červen

Žáci oslavili Den dětí zábavnými soutěžemi na školním hřišti.

soutěže na hřišti

Ke Dni dětí dostali žáci odměnu v podobě návštěvy multikina CineStar. Shlédli film, který se jmenoval Kniha džunglí. Představení se žákům velmi líbilo.

v kině

A už je tady konec školního roku a s tím i vyhodnocení sběrové soutěže starého papíru.

Děkuji všem, kteří se ho zúčastnili.

předávání diplomů a cen předávání diplomů a cen

Vyhodnocení celoroční družinové soutěže

Celý rok probíhá v naší družině celoroční soutěž. Letošní rok byla nazvaná: Poznáváme svět.

Děti celý rok soutěžily a vytvářely různé výrobky, za které pak získávaly barevné megakoule.

Na konci školního roku jsme všechny body sečetli a vítězem se stal Petr Zajunc, kterému moc gratulujeme.

Pořadí:

  1. Petr Zajunc
  2. Tereza Ševčáková
  3. Tomáš Kozák
  4. Karel Liebreich
  5. Veronika Muczková

Za kolektiv družiny Lucie Hendrychová

vítěz