logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Keramický kroužek 2020/2021

výrobky

Keramický kroužek probíhá v úterý v rámci odpolední družiny v keramické dílně, která je velmi útulná a dobře vybavena pro všechny žáky a různorodé činnosti.

Náplní tohoto kroužku je seznámit žáky s prací s keramickou hlínou, používání glazur a engob na dozdobení výrobků.

Při tvarování a modelování hlíny se rozvíjí jejich jemná motorika, kreativita, fantazie. Je to čas, kdy se mohou všichni umazat a nikomu to nevadí.

Žáci pracují na zadané téma nebo si můžou zvolit, co by si chtěli vyrobit.

Důležité je, aby je tato činnost bavila, naplňovala a těšili se na další práci.

Snažíme se, aby výrobky sloužily jako dárečky pro rodiče, byly použity na školní výstavky nebo zkrášlovaly školní zahradu.

Keramický kroužek navštěvuje 10 dětí.

Vedoucí kroužku: Heinzová Danuše
v keramické dílně v keramické dílně