logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Mgr. Šárka Jílková, Dis.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, 118 12  Praha 1
Elektronická adresa: gdpr@msmt.cz
Tel: +420 234 811 105