logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Dr. Ing. Luboš Sychra
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, 118 12  Praha 1
Elektronická adresa: gdpr@msmt.cz